Water maakt een tuin extra aantrekkelijk. Een vijver, moerasje, waterloop of bronsteen zijn levendige tuinelementen. Een vijver maakt een tuin ruimer. Bovendien zorgt een vijver voor extra leven in de tuin. Vogels kunnen er in badderen. En kikkers, padden en salamanders zoeken ook vanzelf het water op.

Dieren

Zorg voor een vijver met een moerasrand. Tussen de waterplanten vinden kikkers, padden en salamanders een schuilmogelijkheid en ze kunnen gemakkelijk in en uit de vjiver kruipen. Voor andere dieren (egels, vogels, bijen) is een aflopende oever een ideale drinkplaats.

Soorten waterplanten

Waterplanten groeien in water of een zeer natte omgeving. Dat is heel bijzonder, want de meeste planten hebben voor hun wortels een omgeving nodig met grond waarin vocht zit en waar lucht in doordringt. In te natte grond verrotten hun wortels. Maar in de natuur is niets zwart-wit. Natuurlijk zijn er allerlei planten die een tussenpositie tussen waterplanten en landplanten innemen, maar dat zijn in feite moeras- of oeverplanten, dus planten die van voortdurend natte grond houden en eventueel wel in een laagje water willen staan.

Tussen vochtig en nat

Veel tuinplanten houden van grond die voortdurend vochtig tot nat is. Dat zijn planten voor min of meer drassige plekken in de tuin, maar niet zo nat dat u er met gewoon schoeisel niet kunt lopen.

Als het nog natter wordt, komen de echte moerasplanten aan bod. In de natuur verloopt die overgang meestal geleidelijk, in de tuin is er vaak een scherpe scheiding tussen droog en nat, veroorzaakt door folie of een andere afdichtende laag die het water in de vijver of (kunstmatige) beek moet houden. Dus staan tuinplanten voor droge grond vlak naast moeras- en waterplanten en zal een overgang moeten worden gecreëerd door een zorgvuldige plantenkeuze. Vooral planten met grasachtig blad passen goed bij waterplanten.

Let op uw vijver

Haal nooit planten uit de natuur naar uw vijver. De kans dat er iets fout gaat, is groot. Veel inheemse waterplanten hebben bovendien een beschermde status. Maak alleen gebruik van gekweekte planten voor uw vijver. Lees bij uw leverancier steeds zorgvuldig de etiketten om precies te weten welke eisen de planten stellen. Die kunnen per soort zeer verschillen.