Er zijn wat regels gebonden aan het plaatsen van een haag. Zo zijn uw buren nauw betrokken bij de plaatsing, aangezien de haag dicht of zelfs half op het grondgebied van uw buren staat.

Haagplannen bespreken met de buren

Om problemen te voorkomen, raden wij u aan uw haagplannen eerst te bespreken met de betrokken buren. Als zij akkoord gaan, is het handig dat schriftelijk te laten bevestigen en ondertekenen. Als uw buren daarmee akkoord gaan, kunt u de haag op de erfgrens zetten, maar dan wordt de helft van de haag automatisch eigendom van de buren, ook zonder dat ze eraan hebben meebetaald. Ze mogen ermee doen wat ze willen: ook kaal knippen aan hun kant of wortels afkappen. Misschien doen uw huidige buren dat niet, maar blijven die er altijd wonen?

Eigen terrein

Beter is het een haag op eigen terrein te planten en dan op de wettelijk bepaalde vijftig centimeter verwijderd van de scheidingslijn. Het idee daarachter is dat u vanaf uw eigen grond de haag van beide zijden moet kunnen onderhouden. Een buurman die kwaad wil, kan eisen dat een haag die dichter bij de erfgrens staat, moet worden gerooid. Ook is het goed rekening te houden met de eventuele giftigheid van planten die op of tegen de erfgrens groeien.

Aansprakelijkheid

De gemeentelijke overheid kan in verband met de verkeersveiligheid eisen dat hagen niet hoger of breder dan een bepaald volume worden. Als de wortels van uw hagen de openbare weg aantasten (het oplichten van tegels, verstoppen van putjes) bent u aansprakelijk voor de eventuele gevolgen.