In bladverliezende hagen is meer keuze dan in groenblijvende hagen. Van oudsher werden hagen als de beuk, haagbeuk, meidoorn, sleedoorn, Spaanse aak of veldesdoorn veel gebruikt.

  • Liguster (Ligustrum ovalifolium): Na de Tweede Wereldoorlog werd de ligusterhaag massaal toegepast als erfscheiding tussen de tuintjes van de nieuwbouwhuizen. Deze haag is sterk, groeit snel en is goed in model te knippen. Juist door die massale aanplant heeft men liguster een tijdlang veronachtzaamd.

    Nu worden de hagen met nieuwe ogen bekeken en worden de ideale toepassingsmogelijkheden en het uiterst gemakkelijke onderhoud volledig herontdekt. Wie minder rigoureus knipt, kan genieten van witte bloemtrossen gevolgd door zwarte bessen. Liguster is halfwintergroen. In een strenge winter kan hij zijn blad laten vallen. Een ligusterhaag moet twee keer per jaar worden geknipt om in vorm te blijven.

  • Beuk (Fagus sylvatica): Een beukenhaag houdt ’s winters het prachtig bruin verkleurde blad vast tot in het voorjaar het nieuwe blad verschijnt. Groene en bruine beuken worden in hagen vaak afwisselend toegepast. Een beukenhaag is prima in vorm te snoeien. Het glanzende blad is heel decoratief en werkt fantastisch als achtergrond en scheidingswand. Beukenhagen leven in symbiose met een bodemschimmeltje dat bij de wortels aanwezig moet zijn. Let er bij aanschaf dus op dat er wat grond aan de wortels zit. Anders krijgen de hagen het na aanplant moeilijk.
  • Haagbeuk (Carpinus betulus): Deze soort lijkt sterk op de beuk, maar er zijn duidelijke verschillen: het blad glanst minder en in de winter gaat het er volledig af. In het voorjaar zijn deze hagen echter eerder groen dan beuken.
  • Veldesdoorn of Spaanse aak (Acer campestre): Deze esdoornsoort wordt al eeuwenlang als haag en vooral als hogere windkering toegepast. Veldesdoorn kan goed tegen schaduw en is uitstekend tegen vervuilde (industrie)lucht bestand. De herfstkleur is prachtig geel.
  • Meidoorn (Crataegus monogyna): Ook deze soort is al eeuwenlang favoriet als haag. Vee loopt er vanwege de doorns niet gauw doorheen. Een goede haag vormt een vrijwel ondoordringbare erfscheiding. Als de planten niet te strak worden geknipt, kunt u genieten van kleine witte bloemen en rode, eetbare vruchten waarvan wijn kan worden gemaakt. Meidoorn kan soms last hebben van meeldauw.